SAP Business One Patch release uitgave schema

SAP Business One Patch datum vrijgave Voor SAP Business One 9.2 Patchlevel 3 – week van 30-5 en 3 juni 2016 Patchlevel 2 – week van 28-3 en 5 april 2016 Patchlevel 1 – week van 1-5 februari 2016 Voor SAP Business One 9.1 Patchlevel 13 – week van 5-10 juni 2016 Patchlevel 12 – week van 4-8 april 2016 Patchlevel 11

Procedure SQL 2005/2008/2012 to enable Xp_CmdShell extended

If you want to  enable Xp_CmdShell extended stored procedure in Sql in order to execute or write data from within OS. Msg 15281, Level 16, State 1, Procedure xp_cmdshell, Line 1 SQL Server blocked access to procedure ‘sys.xp_cmdshell’ of component ‘xp_cmdshell’ because this component is turned off as part of the security configuration for this

SAP Business One dashboards en Adobe flash (14.x & 15.x) werken niet meer

met de laatste versie van Adobe Flash (14.x & 15.x) problemen te zijn i.c.m. de dashboards van SAP. Is sommige gevallen worden de dashboards leeg weergegeven. Aangezien Xcelsius en dashboards Adobe flash gebruiken moet er een downgrade van Flash verricht wanneer dashboards niet meer werkt. De oplossing Downgrade naar Flash Player 13, hiervoor moet je

Niet werken van op HANA gebaseerde CR reports (B1A)

Er is een technisch conflict tussen Crystal Reports 13.0.8 en sommige SAP Business One Patches Gebruik CR runtime 13.0.8 of hoger niet voor de volgende patches: SAP Business One 8.82 PL16 of lager SAP Business One 9.0 PL8 of lager Gebruik altijd CR runtime 13.0.8 of hoger voor de volgende patches: SAP Business one 8.82 PL17  of

Hoe lees je de diskspace uit van SQL server

schakel command shell in wanneer dit nog niet gedaan is: declare @chkCMDShell as sql_variant select @chkCMDShell = value from sys.configurations where name = ‘xp_cmdshell’ if @chkCMDShell = 0 begin EXEC sp_configure ‘xp_cmdshell’, 1 RECONFIGURE; end else begin Print ‘xp_cmdshell is already enabled’ end daarna kan het volgende commando uitgevoerd worden. zorg er wel voor het

controleren van consistentie op UDT (User Defined Tables)

het kan soms voorkomen dat de UDT’s van SAP corrupt raken. Om hiervan zeker te zijn, kunnen een aantal controle queries en ook “opruim queries” uitgevoerd worden: /*1) UDT is defined but does not exist.*/ select TableName from OUTB where not exists ( select 1 from sysobjects where xtype=’U’ and name=’@’+TableName ) /*2) UDF is not